-  LARAWAN NG PAGSASAGAWA NG ORYENTASYON/ WORKSHOP/ WEBINAR 

   • SEMINAR SA ORTOGRAPIYANG PAMBANSA AT PAGHAHANDA NG KORESPONDENSIYA OPISYAL
   • ORYENTASYON NG KFW SA MGA EMPLEYADO NG DENR MULA SA CENTRAL AT REGIONAL OFFICES, BUREAUS AT ATTACHED AGENCIES
   • WORKSHOP NONG OCTOBER 21-23, 2019 NA NILAHUKAN NG MGA REPRESENTATIBO MULA SA DENR (CENTRAL AT REGIONAL OFFICES, BUREAUS AT ATTACHED AGENCIES)
   • WEBINAR (PATULOY NA PAGSALIN SA MGA KORESPONDESIYA NG KAGAWARAN NOONG NOBYEMBRE 11, 18 AT 21, 2020